Bakalárska práca

Moja stránka k bakalárskej práci


Bakalárska práca

Téma práce: Sémantická reprezentácia informácií o bezpečnostných hrozbách

Študent: Branislav Šipula

Vedúci: RNDr. Martin Homola, PhD.

Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

Vedúci katedry: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Anotácia

Cieľom práce je nájsť alebo navrhnúť vhodnú ontológiu pre sémantickú reprezentáciu dokumentov popisujúcich novoobjavené bezpečnostné hrozby informačných systémov pre potreby publikácie v sieti prepojených dát. Ďalším cieľom bude aj tvorba nástroja na extrakciu údajov zo zdrojových dokumentov do sémantického formátu.

Štruktúra/Harmonogram práce

Cast 1. Východiská:

- Zdroje údajov o bezpečnostných hrozbách  (do 27.11.2018)
- Známe ontológie v oblasti         (do 27.11.2018)

Cast 2. Vlastny prínos:

- Analýza domény              (november-decembra)
- Návrh ontológie              (december-januar)
- Implementácia extrakcie dát (otvorené)  (januar-marec)

Zoznam zdrojov

Mavroeidis, V., & Bromander, S. (2017, September). Cyber Threat Intelligence Model: An Evaluation of Taxonomies, Sharing Standards, and Ontologies within Cyber Threat Intelligence. In Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2017 European (pp. 91-98). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8240774
-zakladna praca kde je zadefinovany novy model, a prehlad existujucich ontologii pre bezpecnost

Mavroeidis, V., & Jøsang, A. (2018). Data-Driven Threat Hunting Using Sysmon. http://folk.uio.no/josang/papers/MJ2018-ICCSP.pdf
-praca kde su naznacene vztahy medzi databazamy a modelom

Ulicny, B. E., Moskal, J. J., Kokar, M. M., Abe, K., & Smith, J. K. (2014). Inference and ontologies. In Cyber Defense and Situational Awareness (pp. 167-199). Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11391-3_9
-praca kde su popisane problemy s prevodom XML schemy do ontologie a ich postup ktory zvolili

Ing. Peter VaŠ, Detekcia správania programov, (Diplomová práca, 2017, STU FEI, Evidenčné číslo: FEI-5384-8906) zaverecna_prace